Stora Grytan

Kapacitet: Varmförzinkning kan ske på gods upp till 13 meter beroende på konstruktion. Vi har även lyftmöjligheter för mycket tunga konstruktioner.

Längd x bredd x djup; 7,0  x1,3 x 2,4 m
Gryttemperatur: ca 460 gr
Centrifugering: Ja

Typ av gods: balk, byggnadssmide, släpkärror mm

Lilla Grytan

Kapacitet: Smågods, som vi krokar, för att varmförzinka stora serier åt gången.

Längd x bredd x djup: 4,0 x 1,2 x 1,6 m
Gryttemperatur: ca 460 gr
Centrifugering: Ja

Typ av gods: Mindre detaljer, konsoler  mm.