haga galvanisering
 
OM GALVANO
VARMFÖRZINKNING
ANLÄGGNINGEN
PROCESSEN
MILJÖ & KVALITET
KONTAKT

 

 

 

 

 

 

galvaniserad grind

Varmförzinkning

Varmförzinkning

Varje år rostar 60 miljarder kronor bort. Det motsvarar cirka 4 % av Sveriges BNP. Beläggning med zink är det bästa sättet att skydda järn och stål mot rost, både av ekonomiska och ekologiska skäl.

Varför varmförzinka
Varmförzinkning är en äkta vardagshjälte i det tysta: ärlig, stabil, pålitlig, trygg inte skrytsam!

Det är skönt med grejer man kan lite på och som du slipper problem med! Att eliminera underhållet är en stor fördel för alla konstruktioner men speciellt för dem som är svåråtkomliga, t ex produkter med håligheter.

Varmförzinkning innebär att materialet doppas i ett bad av smält zink (ca 460 grader) och ger normalt ett zinkskikt av 70-150 my. Det ger ett billigt skydd med lång livslängd och låg underhållskostnad.

Zink - ett självläkande, katodiskt skydd
Vid varmförzinkning bildar zinken ett yttre skal på stålet. Denna förening mellan zink och järn säkerställer en mycket god vidhäftning. Om ändå zinkskiktet skulle skadas, är dess självläkande effekt det verkligt unika. Vid det skadade stället uppstår, under inverkan av fukt, ett galvaniskt element där zinken offrar sig och skyddar stålet mot rost.

Runt skadan bildas en galvanisk cell där rostskyddsprodukter från omgivande zink utfälls på den skadade ytan och skyddar denna. Korrosionen avstannar.

Jämförelse mellan olika metoder
Zinkens korrosionsskyddande förmåga utomhus räknat i år beror helt på vilken zinkbeläggningsmetod du väljer.

Till vänster kan ni få fram de olika zinkbeläggningsmetoderna, deras normala skikttjocklek, korrosionsskydd i år och relativa initial- och livslängdskostnad.

Haga Galvanisering AB   Hagaleden 35   554 74 Jönköping   Tfn: 036-127400   Fax: 036-712127   info@galvano.se