haga galvanisering
 
OM GALVANO
VARMFÖRZINKNING
ANLÄGGNINGEN
PROCESSEN
MILJÖ & KVALITET
KONTAKT

 

 

 

 

 

 

galvaniserad grind

skickttjocklek

Val av ståltyp vid varmförzinkning

Gäller för stål som varmförzinkas styckvis vid 450-460º C.

Varmvalsade konstruktionsstål
I de vanligaste konstruktionsstålen är det framför allt kisel, och i viss mån fosforinnehållet, som har betydelse för zinkbeläggningens struktur och skikttjocklek.

Följande rekommendationer kan göras vid stålval:

Stål 1 (S1)
Otätat stål utan aluminium Si + P ≤0,004 vikts- %
Aluminiumtätat stål Si + ≤0,004 vikts- %
(Al > 0,020 vikts- %)

Stål 2 (S2)
Kiseltätat stål Si = 0,15- 0,25 vikts-0%
(med eller utan aluminium)

Stål 3 (S3)
Kiseltätat stål Si = 0,25 till max (helst) 0,35 vikts- %
(med eller utan aluminium)

Stål med kiselhalter över 0,35 vikts- % kan också varmförzinkas, men skikttjockleken ökar kraftigt med dopptiden. Tjocka zinkskikt är generellt sprödare på grund av kraftigare legeringsskikt. Slag och stötar under transport och hantering kan medföra att skiktet slås av.

Stål som är olämpliga att varmförzinka

Stål 4 (S4)
Stål med eller utan aluminium 0,040 < Si + P < 0,15 vikts- %

Zinken reagerar mycket kraftigt (Sandelineffekten) med stål innehållande dessa kiselhalter och ger tjocka, spröda och mörkgråa skikt, som kan skalas av vid hantering.

Kallvalsade stål
Lågkiselhaltiga, kallvalsade stål uppför sig på samma sätt som varmvalsade med motsvarande legeringshalter, dvs det som gäller för S1 ovan gäller även här. Eftersom stålen normalt glödgas efter kallvalsning kommer en del av det kisel som är löst i stålet att oxidera i ytskiktet. Detta har ingen betydelse vid låga Si-halter (under 0,040 vikts- %) men kan göra att ett stål, med kiselhalter
alldeles över det olämpliga sammansättningsintervallet (Stål S4 ovan), får tjocka beläggningar.

Stål som är lämpliga att varmförzinka
Stål 5 (S5) Si + P ≤0,004 vikts- %
Stål 6 (S6) Si = 0,25 till (helst) 0,35 vikts- %

Stål S2 med kiselhalter mellan 0,15-0,25 vikts- % kan även varmförzinkas med gott resultat under förutsättning att det ej oxiderats och att det glödgningen påverkade ytskiktet avlägsnas genom betning eller blästring.

Såväl för varmvalsat som för kallvalsat stål gäller att stål med Si + P (S4) mellan 0,040-0,15 vikts- % är olämpliga för varmförzinkning.

Skriv ut denna sida som .pdf ››

« Tillbaka till processen

 

Haga Galvanisering AB   Hagaleden 35   554 74 Jönköping   Tfn: 036-127400   Fax: 036-712127   info@galvano.se