haga galvanisering
 
OM GALVANO
VARMFÖRZINKNING
ANLÄGGNINGEN
PROCESSEN
MILJÖ & KVALITET
KONTAKT

 

 

 

 

 

 

galvaniserad grind

Att tänka på inför varmförzinkning

Att tänka på inför varmförzinkning

Storlek på gods
Hänsyn måste tas till betkarets och zinkgrytans storlek samt den maximala lyfthöjden.

Rent gods
Material som skall varmförzinkas måste vara rent från färg, fett och olja innan det betas. För snabb leverans och lägre kostnader bör tillverkaren ombesörja detta. Gods som har skurits med laser måste slipas på skärytorna för att få ett bra resultat. Svetsade ytor måste vara rena från slagg och andra föroreningar.

Upphängning
Lyfthål och öglor måste finnas på godset för att det skall kunna hanteras på ett riktigt sätt. Stora konstruktioner bör delas och då kan ofta bulthålen användas som lyfthål. Plåtar förses med upphängningshål eller öglor. Två upphängningshål krävs när diagonalen överstiger 1500 mm.

Dränering och håltagning i rörkonstruktion
Godset måste förses med dräneringshål, för att luften skall komma ut och zinken komma in i hålrummen. Öppningarna måste inte bara vara rätt placerade utan också tillräckligt dimensionerade, i annat fall kan varmförzinkningen inte utföras eller så blir det ett dåligt resultat.

Avrinning i slutna behållare
Slutna behållare måste dräneras av flera orsaker. Dels kan de explodera av värmeutvecklingen, dels kan de i vissa fall inte sjunka i bet- och zinkkaren. Dräneringshålen bör placeras diagonalt, så nära hörnen som möjligt. I behållare med röranslutningar får dessa inte vara inskjutande, vilket i så fall skulle medföra att man inte får fullständig avrinning.

Undvik syragömmor
Föremål med påsvetsade förstärkningar och verlappsförband bör helsvetsas för att undvika syragömmor. Detta gäller för ytor upp till ca 70 cm². För större ytor finns explosionsrisk om man inte dränerar överlappet, eller svetsar intermittent. Syragömmor kan uppstå i dessa fall och om detta inte kan accepteras får tätning utföras efter varmförzinkningen. Trånga spalter där gods ligger mot gods kan orsaka syragömmor. Det innebär att betvätska tränger in i spalten men torkar inte ut innan godset doppas i zinkgrytan. Följden blir att rostfärgad betsyra så småningom tränger ut och missfärgar närliggande zinkytor. Detta uppfattas i många fall som rost.

Avrinning i balkkonstruktioner
Även balkkonstruktioner av öppna balkar, t ex U-balkar, måste dräneras i hörnen för att undvika luftfickor och zinkanhopningar. Om möjligt vänds flänsarna utåt. I annat fall måste hål med storleken 10-15 mm klippas eller skäras i hörnen.

Skriv ut denna sida som .pdf ››

« Tillbaka till processen

Haga Galvanisering AB   Hagaleden 35   554 74 Jönköping   Tfn: 036-127400   Fax: 036-712127   info@galvano.se