haga galvanisering
 
OM GALVANO
VARMFÖRZINKNING
ANLÄGGNINGEN
PROCESSEN
MILJÖ & KVALITET
KONTAKT

 

 

 

 

 

 

galvaniserad grind

process vid galvanisering

Processen

Vi arbetar enligt "den våta metoden" det vill säga med flussmedlet liggande ovanpå ytan av zinkbadet.

För ett gott slutresultat är det mycket viktigt att godset är helt fritt från olja och andra föroreningar och genomgår därför innan varmförzinkningen:

Avfettning i en vattenbaserad, biologisk nedbrytbar alkalisk lösning, som avlägsnar fett och oljerester från bearbetningen

Betning i en svag saltsyrelösning, som avlägsnar oxider

Läs mer om förarbetet inför varmförzinkning ››

Zinkbadet innehåller elektrolytisk zink med en renhet av minst 99,95%. Ett täcke av fluss finns på zinkytan med uppgift att bland annat lösa oxider på godsytan, samt öka reaktiviteten mellan stålets yta och zinken. Både godsytans utseende och zinkskiktets tjocklek beror till stor del på stålets reaktivitet med zinken. Skillnaderna i reaktivitet påverkas av stålets kemiska sammansättning, där innehållet av kisel och fosfor har störst betydelse.

Läs mer om val av ståltyp vid varmförzinkning ››

Efterbehandling av godset sker antingen genom centrifugering eller manuell bearbetning av piggar och vassa kanter.

Haga Galvanisering AB   Hagaleden 35   554 74 Jönköping   Tfn: 036-127400   Fax: 036-712127   info@galvano.se