haga galvanisering
 
OM GALVANO
VARMFÖRZINKNING
ANLÄGGNINGEN
PROCESSEN
MILJÖ & KVALITET
KONTAKT

 

 

 

 

 

 

galvaniserad grind

miljö och kvalitet

Zink

Zink är ett grundämne, ett naturligt byggelement som bygger vår jord och en av vanligaste metallerna i naturen. Få människor känner till att, de 2-3 gram zink som finns i vår kropp, ingår i mer än 300 livsnödvändiga hormon- och enzymsystem.

Bland annat är zinkinnehållande proteiner en huvudfaktor vid regleringen av DNA överföringen i cellkärnan.

Zink utvinns elektrolytiskt ur zinklösningar, som beretts av zinkmalm genom krossning och lakning. Renheten är hög och energiförbrukningen låg. Biprodukter från framställning av zink tas om hand och återvinns.

Tillverkning av zink
Energibehovet för framställning av zink ur malm är näst lägst av alla metaller. Zink med en renhet av 99,995% levereras i form av tackor. Sett ur perspektivet "hushållning med naturresurser" intar därmed zink en positiv ställning jämfört med andra basmetaller.

Återvinning av ytbehandlat gods
Beläggningsmetaller kan påverka möjligheterna att återvinna ytbehandlat stål.

Vid omsmältning av förzinkat stål, avgår zinken i gasform och kan samlas upp med filter och återvinnas. Zinken påverkar därmed inte det återvunna stålet.

Energiåtgången för framställning ur återvunnet material är 4 - 5 % av nyframställning från jungfruligt material. I det framtida samhället behövs zink för en god miljö.

Läs mer om Zink  i miljön ››

« Tillbaka till miljö och kvalitet

 

Haga Galvanisering AB   Hagaleden 35   554 74 Jönköping   Tfn: 036-127400   Fax: 036-712127   info@galvano.se